ADHD

ADHD behandelen met Shiatsu of Cranio = RUST in hun hoofd en lichaam!

ADHD behandelen met shiatsu kan heel goed helpen om kinderen en volwassenen beter in evenwicht of balans te brengen waardoor ze beter kunnen functioneren in de maatschappij.
Na een intake gesprek (wat zijn naast ADHD eventueel nog andere klachten) wordt gekeken hoe ADHD het beste behandeld wordt.
Door de shiatsu massage kan het kind/de volwassene met ADHD in eerste instantie rust brengen. Vanuir die rust zijn kinderen/volwassenen met ADHD beter in staat om op een goede en prettige manier om te gaan met anderen!

Levendig, druk, emotioneel, luidruchtig, roekeloos, onzorgvuldig, impulsief?  Vast en zeker beantwoorden de meeste kinderen wel eens aan die omschrijving?

Bij sommige kinderen staat er voor die karaktereigenschappen ALTIJD " TE".   Ze zijn TE druk, TE impulsief, kunnen nooit hun aandacht ergens lang vasthouden.   Misschien behoren ze tot de 5 tot 10 % kinderen met ADHD.

ADHD is een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
Er zou een neurologische stoornis aanwezig zijn, ze zijn biologisch "anders" op het niveau van de hersenen en dat uit zich in hun gedrag vb zich moeilijk kunnen concentreren, hyperactief of impulsief zijn.
De precieze oorzaak is onduidelijk.
Vast staat dat erfelijke aanleg een grote rol speelt. Verschillende factoren kunnen die aanleg positief of negatief beÔnvloeden (gezin, opvoeding, vriendenkring, school....).

Kenmerken van ADHD zijn vaak al aanwezig rond 4 jaar.
Kleuters kunnen zich moeilijk verdiepen in hun spel, conflicten met andere kinderen, tegendraads gedrag, extreem beweeglijk....
Lagere school: onrustig, makkelijk af te leiden, impulsief, vaak gedragstoornissen, specifieke leerstoornissen, laag zelfbeeld, overzitten, sociale uitsluiting....
Adolescenten: worden rustiger, blijven minder geconcentreerd, problemen met organiseren en plannen komen sterker op de voorgrond, vaak worden door puberteit gedragsproblemen sterker...
Jong volwassenen: moeilijkheden met concentreren, plannen, gedragsmoeilijkheden en psychische problemen blijven voor problemen zorgen...


Wat zijn de symptomen?

 • Vergeetachtig: geen routine hebben waardoor vaak dingen vergeten worden.
 • Geen aandacht voor details: niet geÔnteresserd zijn in wat je te zeggen hebt en moeite hebben met bevelen.
 • Impulsief: handelen zonder na te denken, geen rekening houden met de gevolgen of met vooropgestelde afspraken.
 • Te gefocust op opdrachten: vast komen zitten in een routine of gedrag en moeite hebben om daar van af te stappen.
 • Multitasken is moeilijk: niet kunnen overschakelen van de ene opdracht naar de andere.
 • Taken niet kunnen afmaken: het haast onmogelijk vinden om iets af te maken waaraan ze begonnen zijn, snel afgeleid zijn, alles lijkt in hun omgeving opeens een pak interessanter!
 • Stilzitten is een ramp: telkens weer opstaan en rondlopen.
 • Spraakwaterval: onophoudelijk praten maar anderen keer op keer onderbreken en geen kans geven om te reageren.
 • Ongecontroleerde emoties: overreageren, overdreven en impulsieve woedeaanvallen.
 • Ongeduldig: wachten is een echte ramp!

Goede karaktertrekken:

 • veel wilskracht
 • groot gevoel voor humor
 • heel gevoelig
 • spontaan en openhartig
 • doen met veel enthousiasme wat ze graag doen
 • leveren heel orginele en creatieve werken af


Wat kan je zelf doen als je kind ADHD heeft?

 • Breng structuur en regelmaat aan.
 • Help met plannen en organiseren en voorzie voldoende controles.
 • Handel consequent. Wat vandaag mag en kan moet morgen ook kunnen en mogen.
 • Bekrachtig zoveel mogelijk positief gedrag en negeer ongewenst gedrag. Zo verhoog je hun negatief zelfbeeld en verhoog je hun zelfvertrouwen.
 • Geef korte, duidelijke opdrachten op een positieve manier geformuleerd.
 • Is het kind druk: stuur het naar zijn kamer om rustiger te worden en conflicten vermijden.
 • Tracht "saaie" taken zoals huiswerk boeiend te maken.
 • Probeer "te voorziene mislukkigen" zoals te laat aan taken beginnen zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Overleg regelmatig met de leerkrachten zodat er thuis en op school een ťťnduidige aanpak is.

Diana Kissen
Wateringstraat 40
3920 Lommel
BelgiŽ
Tel: +32(0)476/84 88 96
info@jenn-mo.be
Stratenplan

BTW: 0698284291